El TJUE assigna un número de cas per a les accions del Banc Popular

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja ha assignat un número de cas (C-447/23) a la cuestió prejudicial plantejada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Santa Coloma de Farners, després de les al·legacions presentades per Frade Gobeo & Associats, en relació amb la possibilitat que els antics accionistes del Banc Popular puguin recuperar la seva inversió en accions i drets de subscripció preferent.

L'assignació d'un número de cas no significa que el TJUE hagi admès a tràmit la qüestió, però és un pas important en el procés. El TJUE ara haurà d'examinar la qüestió i decidir si ha d'admetre-la a tràmit o no.

Si el TJUE decide admitir a trámite la cuestión, las partes, el abogado general de la UE y los Estados miembros e Instituciones Europeas podrán formular observaciones. Tras ello, el TJUE tendrá que pronunciarse sobre las tres cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Santa Coloma de Farners.

Aquestes qüestions prejudicials es refereixen, d'una banda, a la possibilitat d'exercitar accions resarcitorias respecte de l'adquisició de drets de subscripció preferent, ja que sobre la inversió en drets de subscripció preferent encara no s'havia pronunciat el TJUE amb anterioritat. D'altra banda, les qüestions plantejades també es refereixen a la compatibilitat o incompatibilitat d'una eventual falta de legitimació activa dels antics accionistes de Banc Popular amb el principi de seguretat jurídica i amb el principi de proporcionalitat que ha de respectar tota limitació de drets fonamentals segons indica la Carta de Drets Fonamentals de la unió Europea.

En definitiva, que la sentència que dicti el TJUE donant resposta a aquestes qüestions prejudicials serà molt important per als antics accionistes del Banc Popular, ja que podria obrir una via perquè recuperin la seva inversió.

A Frade Gobeo & Associats tenim el que necessites per a la teva empresa